واحد های کمیته تحقیقات

  • واحد آموزش
  • واحد پژوهش
  • واحد انتشارات
  • واحد روابط عمومی
  • واحد فناوری اطلاعات

 

 

مسئول واحد پژوهش

آقای مجتبی وحدانی مقدم

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی

ترم 7

ایمیل: mojtabavhd@gmail.com

در راستای توانمند سازی بنیه علمی- پژوهشی دانشجویان، واحد پژوهش با برگزاری جلسات مشاوره پژوهشی، راهبری و هدایت انجمن ها وکارگروه های پژوهشی و برگزاری جلسات هم اندیشی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند.

مسئول واحد آموزش

خانم حدیثه مردانشاهی

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

ترم 7

hadise769@gmail.com

از آنجا که امر آموزش در فرآیند یادگیری و بروز استعدادهای نهان نقش بسزایی دارد، حفظ و ارتقائ دانش موجود در نزد اعضای کمیته و انتقال آن به دیگران وظیفه خطیری است که بر عهده این واحد نهاده شده است. این امر بطور ویژه با برگزاری کارگاه ها پیگیری می شود.

 

مسئول واحد انتشارات

خانم مرضیه بنی اسدی

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

ترم 7

marzieh.bns76@gmail.com

واحد انتشارات کمیته تحقیقات دانشجویی با بکارگیری استعداد های دانشجویان در زمینه های خبر نویسی وتولید محتوا، چاپ و طراحی پمفلت های آموزشی و انتشار نشریات علمی-فرهنگی و همچنین صدور گواهی های شرکت در کارگاه ها، فعالیت خود را در خصوص ارتقا و تنوع سطوح فعالیت کمیته تحقیقات انجام می دهد.

مسئول واحد فناوری اطلاعات

خانم فاطمه سعیدی نژاد

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی

ترم 5

fatemehsaeedi1377@gmail.com

کمیته تحقیقات دانشکده بعنوان یک نهاد دانشجویی وظیفه ی ثبت اطلاعات و تنظیم مستندات و همچنین اطلاع از اخبار، ثبت حساب ها و طرح های پژوهشی و اطلاع از اخبار را بر عهده دارد. در این باره واحد فناوری اطلاعات بعنوان رکن متعهد و مسئول، نقش خود را در بهبود و ارتقای روز افزون کمیته ایفا می کند.

 

مسئول واحد روابط عمومی

آقای محمد علی خسروی

دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای

ترم 5

mohamadalikh2016@gmail.com

این واحد مهمترین نقش را در ارتباط با برقراری ارتباط بین دانشجویان و اساتید، اطلاع رسانی برنامه ها و فعالیت های مرکز، انعکاس اخبار و ثبت فعالیت های مرکز، ثبت نام و برنامه ریزی جهت جذب دانشجویان جدید و مدیریت ارتباطات مجازی کمیته تحقیقات بر عهده دارد.

 


کمیته تحقیقات

محتوای مرتبط